Naziv i oblik lijeka - Maksimalna veleprodajna cijena lijekova za tržište BiH u KM (bez PDV-a)

Cijene apalutamida u Bosni i Hercegovini
Apalutamid

Apalutamid se koristi za liječenje pacijenata sa metastatskim rakom prostate osjetljivim na kastraciju (rak prostate koji reagira na medicinske ili kirurške tretmane koji snižavaju testosteron i proširio se na druge dijelove tijela) i nemetastatskim rakom prostate otpornim na kastraciju (rak prostate koji otporan je na medicinske ili kirurške tretmane koji snižavaju testosteron i još se nije proširio na druge dijelove tijela).

Zaštićena imena lijeka:

EU tržište: Hrvatska, ERLEADA 60 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru, Cijena: 2.959,22 EUR, lijek nije pronađen na tržištu BiH.
© 2024 lijekovi.info