Naziv i oblik lijeka - Maksimalna veleprodajna cijena lijekova za tržište BiH u KM (bez PDV-a)

Cijene docetaksela u Bosni i Hercegovini
Docetaksel

Docetaksel je lijek za kemoterapiju. To je ciljana terapija na stanice koje se brzo dijele, poput stanica raka, i koje uzrokuje njihovu smrt. Ovaj lijek se koristi za liječenje mnogih vrsta raka poput raka dojke, određenih vrsta raka želuca, raka glave i vrata, raka pluća i raka prostate.

Zaštićena imena lijeka:

DOCETAXEL Ebewe, Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/2 mL, bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 113.8 KM
DOCETAXEL Ebewe, Koncentrat za rastvor za infuziju, 80 mg/8 mL, bočica sa 8 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 444.0 KM
DOCETAXEL VENUS, 1 bočica sa 1 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 116.35 KM
DOCETAXEL VENUS, 1 bočica sa 4 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 347.92 KM
DOCETAXEL VENUS, 1 bočica sa 8 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 455.16 KM
TAXOTERE 20 mg/1 ml, Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL, 1 bočica sa 1 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji - Cijena: 192.5 KM
TAXOTERE 80 mg/4 ml, Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 4 ml koncetrata za rastvor za infuziju u kutiji - Cijena: 706.2 KM
TOLNEXA, Koncentrat otopine za infuziju, 20 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 1 ml koncentrata otopine za infuziju, u kutiji - Cijena: 118.8 KM
TOLNEXA, Koncentrat otopine za infuziju, 20 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 4 ml koncentrata otopine za infuziju, u kutiji - Cijena: 447.0 KM
TOLNEXA, Koncentrat otopine za infuziju, 20 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 8 ml koncentrata otopine za infuziju, u kutiji - Cijena: 597.0 KM
© 2024 lijekovi.info