Naziv i oblik lijeka - Maksimalna veleprodajna cijena lijekova za tržište BiH u KM (bez PDV-a)

Cijene kabazitaksela u Bosni i Hercegovini
Kabazitaksel

Injekcija kabazitaksela koristi se zajedno sa prednizonom za liječenje raka prostate (raka muškog reproduktivnog organa) koji je već liječen drugim lijekovima. Injekcija kabazitaksela pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mikrotubula. Djeluje tako da usporava ili zaustavlja rast stanica raka.

Zaštićena imena lijeka:

CABAZITAXEL MSN, 1 bočica sa 1,5 mL koncentrata za rastvor za infuziju i 1 bočica sa 4,5 mL rastvarača, u kutiji - Cijena: 5086.47 KM
JEVTANA, Koncentrat i rastvarac za rastvor za infuziju, 60 mg/1.5 mL, 1 bočica sa 1,5 ml koncentrara za rastvor za infuziju i 1 bočica sa 4,5 ml rastvarača - Cijena: 6163.86 KM
© 2024 lijekovi.info