Naziv i oblik lijeka - Maksimalna veleprodajna cijena lijekova za tržište BiH u KM (bez PDV-a)

Cijene oksaliplatina u Bosni i Hercegovini
Oksaliplatin

Oksaliplatin je lijek koji se koristi za kontrolu i liječenje metastatskog kolorektalnog karcinoma. Pripada kemoterapeutskoj klasi lijekova na bazi platine i indiciran je u dodatnom liječenju stadija III kolorektalnog karcinoma nakon resekcije primarnog tumora i za liječenje metastatskog kolorektalnog karcinoma.

Zaštićena imena lijeka:

ELOXATIN, Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 346.6 KM
ELOXATIN, Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg/1 mL, 1 staklena bočica sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji - Cijena: 692.7 KM
OXALIPLATIN Pliva 5 mg/ml, Koncentrat za otopinu za infuziju, 5 mg/1 mL, 1 bočica od 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji - Cijena: 155.9 KM
OXALIPLATIN Pliva 5 mg/ml, Koncentrat za otopinu za infuziju, 5 mg/1 mL, 1 bočica od 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji - Cijena: 324.6 KM
SINOXAL, Prasak za rastvor za infuziju, 100 mg/1 Vial, 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju - Cijena: 308.1 KM
SINOXAL, Prasak za rastvor za infuziju, 50 mg/1 Vial, 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju - Cijena: 212.9 KM
© 2024 lijekovi.info